Wijkwedstrijd Zonnecentrale Meikade

Vallei Energie gaat vlak naast de wijk Kernhem een duurzaam energie project realiseren ‘Zonnecentrale Meikade’. De Meikade ligt vlakbij Kernhem, aan de andere kant van de snelweg. Geurt van den Brandhof, eigenaar van een perceel aan de Meikade, gaat 5000 zonnepanelen neerleggen op zijn daken en op het veld. Het wordt een groot project dat duurzame energie voor 650 huishoudens zal produceren.

Gebiedsfonds

Om de omgeving mee te laten profiteren heeft Vallei Energie een gebiedsfonds ingericht waar een gedeelte van de opbrengst heen zal gaan. Hoe meer mensen mee-investeren in de Meikade, hoe meer geld er beschikbaar is voor het gebiedsfonds voor Kernhem en omgeving. Met het gebiedsfonds worden nieuwe creatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en groen gestimuleerd. Om de beste ideeën te selecteren zal een wijk-wedstrijd worden georganiseerd.

Wijkwedstrijd

Door deze samenwerking met Vallei Energie kunnen we duurzaamheid en natuur in de wijk nog meer verbeteren. We gaan namelijk een wijkwedstrijd organiseren voor nieuwe groene en sociale ideeën uit de wijk. Iedereen kan een idee indienen en de winnaars krijgen een mooi bedrag om hun idee uit te voeren in de wijk!

Vallei Energie

ValleiEnergie is een coöperatie die zich inzet om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. Zo wil Vallei Energie het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Bij Vallei Energie kun je 100% lokaal opgewekte en groene energie afnemen. Maar ook producent van energie worden door mee te investeren in lokale energieprojecten.

Zonnecentrale Meikade

Meikade wordt een zonnecentrale met panelen op dak en op veld. De zonnecentrale levert straks aan zo’n 650 huishoudens groene stroom. Meedoen kan al vanaf één ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120. Op deze manier wordt de energietransitie bereikbaar voor iedereen. Een ValleiEnergieDeel geeft een rendement van 4-5% op jaarbasis. De terugverdientijd is 10 jaar.

  • ValleiEnergieDeel

  • Euro120per energiedeel
    • Een ValleiEnergieDeel geeft een rendement van 4-5% op jaarbasis. De terugverdientijd is 10 jaar.

Collectieve inkoop zonnepanelen

Samen willen we Kernhem energieneutraal maken, onder andere door zoveel duurzame energie op te wekken. Heb je nog geen zonnepanelen op je eigen dak liggen? Kijk dan eens naar onze collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Een aantal buren heeft offertes vergeleken, op 3 november presenteren we tijdens een burenbijeenkomst in het Kernhuis het aanbod!