3 Gezamenlijk wormenhotel

KenHem is bezig met een super leuk project in Kernhem: een ideeën-wedstrijd voor de wijk. Iedereen kan meedoen en leuke ideeën indienen om Kernhem groener, socialer en/of duurzamer te maken. De winnaars krijgen geld (en evt. hulp) om het idee ook echt uit te voeren. We doen dit met steun van cooperatie Vallei Energie en ‘Zonnecentrale Meikade’, een duurzaam energieproject vlak naast Kernhem.

Er zijn al verschillende ideeën ingediend voor de wijkwedstrijd:

Gezamenlijk wormenhotel

Een wormenhotel op verschillende plekken in de wijk. Voor iedereen die gezamenlijk gft-afval duurzaam om wil zetten tot compost.

Voor wie is je idee bedoeld?

Voor de mensen uit de buurt die mee willen doen met gezamenlijk composteren. Het is ideaal voor mensen in appartementen die hun GFT-afval niet kunnen scheiden, maar ook voor bewuste bewoners van laagbouw. Het levert zeer goede compost op!

Waar komt het?

In overleg, het is handig als het op een centrale plek in de wijk is, zodat mensen vrij eenvoudig hun groenafval kwijt kunnen. Een mooie plek zou achter de Noorderveen/ Breeveen zijn, in het gebied tegen de Doesburgerdijk aan.

Dit idee is van:

Jeanette en Daan

Verwachte kosten

Moet nog uitgewerkt worden

Wil je ook meedoen?

Heb je zelf ook een idee en wil je meedoen, mail ons dan op greenit@kenhem.com.

Dien je idee in zoals je wilt, dat kan via een filmpje, email, foto, powerpoint, tekst, audiobericht of tekening. Het is wel handig om zo duidelijk mogelijk te vertellen wat je waar en voor wie zou willen doen en, als dat lukt, aan te geven hoeveel het uitvoeren van je idee kost.

Uitslag wedstrijd

De inschrijving gaat open op 1 april, ideeën kunnen worden ingediend t/m vrijdag 30 april. Begin mei is de wedstrijd. Als het mogelijk is, organiseren we begin mei dan een bijeenkomst waarop de geselecteerde ideeën zich kunnen presenteren. Een jury bepaalt dan welke prijzen er worden uitgekeerd.De prijzen liggen tussen de 100 en de 1000 euro en er is 2000 euro aan prijzengeld.

Zonnecentrale Meikade

Vallei Energie gaat vlak naast de wijk Kernhem een duurzaam energie project realiseren ‘Zonnecentrale Meikade’. De Meikade ligt vlakbij Kernhem, aan de andere kant van de snelweg. Geurt van den Brandhof, eigenaar van een perceel aan de Meikade, gaat 5000 zonnepanelen neerleggen op zijn daken en op het veld. Het wordt een groot project dat duurzame energie voor 650 huishoudens zal produceren.

Gebiedsfonds

Om de omgeving mee te laten profiteren heeft Vallei Energie een gebiedsfonds ingericht waar een gedeelte van de opbrengst heen zal gaan. Hoe meer mensen mee-investeren in de Meikade, hoe meer geld er beschikbaar is voor het gebiedsfonds voor Kernhem en omgeving. Met het gebiedsfonds worden nieuwe creatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en groen gestimuleerd, zoals de wijkwedstrijd.

Vallei Energie

ValleiEnergie is een coöperatie van en voor inwoners van Ede die zich inzet om lokaal groene stroom op te wekken voor lokaal gebruik. Zo wil Vallei Energie het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Bij Vallei Energie kun je 100% lokaal opgewekte en groene energie afnemen. Maar ook producent van energie worden door mee te investeren in lokale energieprojecten.

Zonnecentrale Meikade

Meikade wordt een zonnecentrale met panelen op dak en op veld. De zonnecentrale levert straks aan zo’n 650 huishoudens groene stroom. Meedoen kan al vanaf één ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120. Op deze manier wordt de energietransitie bereikbaar voor iedereen. Een ValleiEnergieDeel geeft een rendement van 4-5% op jaarbasis. De terugverdientijd is 10 jaar.

  • ValleiEnergieDeel

  • Euro120per energiedeel
    • Een ValleiEnergieDeel geeft een rendement van 4-5% op jaarbasis. De terugverdientijd is 10 jaar.